Οδηγίες για την επανέναρξη της κατάρτισης

Με αφορμή την  επανέναρξη της κατάρτισης στις 18.05.2020 και λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την προστασία σπουδαστών, εκπαιδευτών και διοικητικού προσωπικού, σας ενημερώνουμε ότι μέχρι τη λήξη του τρέχοντος εξαμήνου θα ισχύουν τα εξής:

Η Γραμματεία του ΙΕΚ θα εξυπηρετεί τους σπουδαστές μόνο ηλεκτρονικά. Αιτήσεις για χορήγηση βεβαιώσεων, πιστοποιητικών κ.λπ. θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο iek.dafnis.ymittou@gmail.com, με συμπλήρωση των πλήρων στοιχείων του/της αιτούντος/αιτούσας. Οι βεβαιώσεις θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά. Στην περίπτωση που απαιτείται αυτοπρόσωπη επίσκεψη για σπουδαίο λόγο, θα προηγείται τηλεφωνικό ραντεβού.

– Το ωρολόγιο πρόγραμμα έχει τροποποιηθεί προκειμένου το εξάμηνο να ολοκληρωθεί στις 30.06.2020.
– Η διάρκεια διδακτικής ώρας ορίζεται σε 35 λεπτά. Το νέο ωράριο διδακτικών ωρών και διαλειμμάτων είναι αναρτημένο σε κάθε αίθουσα και στον πίνακα ανακοινώσεων.
– Οι απουσίες θα καταγράφονται τόσο στα διά ζώσης όσο και στα εξ αποστάσεως μαθήματα.
– Ο αριθμός των καταρτιζομένων ανά αίθουσα θα είναι το πολύ 15 άτομα, με 1,5 μέτρο ενδιάμεση απόσταση.
– Οι αίθουσες έχουν διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε ο αριθμός των σπουδαστών να μην υπερβαίνει τα 15 άτομα με ενδιάμεση απόσταση 1,5 μέτρο. Η απόσταση αυτή πρέπει να τηρείται και μεταξύ εκπαιδευτών και σπουδαστών. Δεν επιτρέπεται η μετακίνηση θρανίων και καρεκλών.
– Σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και τον Δήμο Δάφνης-Υμηττού έχει εξασφαλιστεί ο προσεκτικός καθαρισμός των αιθουσών τρεις φορές ημερησίως, η παροχή αντισηπτικού σε κάθε αίθουσα και κρεμοσάπουνου στις τουαλέτες. Επίσης θα γίνεται φυσικός αερισμός των χώρων, αλλά δεν θα χρησιμοποιείται κλιματισμός ή ανεμιστήρες.
– Το κυλικείο δεν θα λειτουργεί.

Οι καταρτιζόμενοι που θα παρακολουθούν δια ζώσης θα πρέπει να αποφεύγουν τον συγχρωτισμό στους κοινόχρηστους χώρους (προαύλιο, κλιμακοστάσια), κατά την προσέλευση, τα διαλείμματα και την αποχώρηση.

Οι καταρτιζόμενοι που θα παρακολουθούν εξ αποστάσεως θα πρέπει να μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό που θα αναρτάται από τους εκπαιδευτές στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης  Open eClass και να υλοποιούν εμπρόθεσμα τις ασκήσεις ή εργασίες που τους ζητούνται. Σε περίπτωση που υπάρχει δυσλειτουργία στην πλατφόρμα λόγω υπερφόρτωσης του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, η επικοινωνία εκπαιδευτών και καταρτιζομένων θα γίνεται με κάθε πρόσφορο εναλλακτικό τρόπο.

Αντί των εξετάσεων προόδου οι σπουδαστές θα εκπονήσουν γραπτή εργασία και θα την παραδώσουν στους εκπαιδευτές έως 29.05.2020.

Οι τελικές εξετάσεις θα γίνουν μόνο με την εκπόνηση γραπτών εργασιών που θα δοθούν στους σπουδαστές από τους εκπαιδευτές. Οι τελικές εργασίες θα παραδοθούν από τους σπουδαστές προς τους εκπαιδευτές από 22.06.2020 έως 26.06.2020 και η αξιολόγησή τους από τους εκπαιδευτές θα έχει ολοκληρωθεί στις 28.06.2020.

Παρακαλούνται όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας προκειμένου να προφυλαχθούν από τον κορωνοϊό SARS-CoV2 και να εμποδίσουν τη διασπορά αυτού, να λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα ατομικής υγιεινής και να επιδεικνύουν τη δέουσα υπευθυνότητα, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Επανέναρξη κατάρτισης 18.5.2020

Ενημερώνονται οι καταρτιζόμενοι που έχουν επιλέξει τη δια ζώσης  κατάρτιση να προσέλθουν για την επανέναρξη της  κατάρτισης  εαρινού εξαμήνου 2020Α όπως παρακάτω:

Ειδικότητα: «ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ» εξάμηνο Β’, τη Δευτέρα 18/05/2020 και ώρα 15:10 στο Δ.ΙΕΚ .

Ειδικότητα: «ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ»  εξάμηνο Β’, τη Δευτέρα 18/05/2020 και ώρα 15:10 στο Δ.ΙΕΚ.

Ειδικότητα: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ  εξάμηνο Β’, τη Δευτέρα 18/05/2020 και ώρα 15:10 στο Δ.ΙΕΚ.

Ειδικότητα: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)»  εξάμηνο Β’, τη Δευτέρα 18/05/2020 και ώρα 15:10 στο Δ.ΙΕΚ.

Ειδικότητα: «ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» εξάμηνο Β’,  τη Δευτέρα 18/05/2020 και ώρα 15:10 στο Δ.ΙΕΚ.

Ειδικότητα: «ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ» εξάμηνο Δ’,  τη Δευτέρα 18/05/2020 και ώρα 15:10 στο Δ.ΙΕΚ.

Ειδικότητα: « ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ» εξάμηνο Δ’,  τη Δευτέρα 18/05/2020, την Τρίτη 19/05/2020 και την Τετάρτη 20/05/2020 και ώρα 15:10 στο 2ο Ε.Κ (1ο ΕΠΑΛ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ) και την Πέμπτη 21/05/2020 και ώρα 15:10 στο Δ.ΙΕΚ.

Ειδικότητα: « ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ» εξάμηνο Δ’,  τη Δευτέρα 18/05/2020, την Τρίτη 19/05/2020 και την Τετάρτη 20/05/2020 και ώρα 15:10 στο 2ο Ε.Κ (1ο ΕΠΑΛ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ) και την Πέμπτη 21/05/2020 και ώρα 15:10 στο Δ.ΙΕΚ.

Ειδικότητα: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)»  εξάμηνο Δ’, τη Δευτέρα 18/05/2020 και ώρα 15:10 στο Δ.ΙΕΚ.

Ειδικότητα: «ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» εξάμηνο Δ’,  τη Δευτέρα 18/05/2020 και ώρα 15:10 στο Δ.ΙΕΚ.

Ειδικότητα: «ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ» εξάμηνο Δ’, τη Δευτέρα 18/05/2020 και ώρα 15:10 στο Δ.ΙΕΚ.

Επανέναρξη Πρακτικής Άσκησης

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι ότι η Πρακτική Άσκηση επανεκκινεί τη Δευτέρα 18.05.2020, σύμφωνα με τα μέτρα ασφαλείας και τους περιορισμούς που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις που λειτουργούν και μόνον σε αυτές.

Οι καταρτιζόμενοι που πρόκειται να συνεχίσουν την πρακτική τους άσκηση παρακαλούνται να στείλουν e-mail στη διεύθυνση iek.dafnis.ymittou@gmail.com, αναφέροντας τις ώρες που έχουν πραγματοποιήσει μέχρι τις 10.03.2020 (ημερομηνία αναστολής) και την  ημερομηνία επανέναρξης.

Ενημέρωση σπουδαστών για την επανέναρξη λειτουργίας

Ενόψει της επανέναρξης λειτουργίας των ΙΕΚ τη Δευτέρα 18/5/2020 και κατ’ εφαρμογή της τροποποίησης του Κανονισμού (ΦΕΚ Β 1838, 13/5/2020) και της σχετικής εγκυκλίου της ΓΓΕΕΚΔΒΜ ενημερώνονται οι σπουδαστές για τα ακόλουθα:

– Επανέναρξη κατάρτισης: 18/5/2020
– Λήξη εξαμήνου: 30/6/2020
– Διάρκεια διδακτικής ώρας: 35 λεπτά
– Ο αριθμός των καταρτιζομένων ανά αίθουσα θα είναι το πολύ 15 άτομα, με 1,5 μέτρο ενδιάμεση απόσταση.
– Αντί των εξετάσεων προόδου οι σπουδαστές θα εκπονήσουν γραπτή εργασία και θα την παραδώσουν στους εκπαιδευτές έως 29/5/2020.
– Οι τελικές εξετάσεις θα γίνουν μόνο με την εκπόνηση γραπτών εργασιών που θα δοθούν στους σπουδαστές από τους εκπαιδευτές.

Καταρτιζόμενοι που (α) ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή (β) έρχονται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού τους περιβάλλοντος που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή ήδη νοσεί, δύνανται να παρακολουθήσουν από απόσταση (ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση). Καταρτιζόμενοι που ανήκουν σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες πρέπει να αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση iek.dafnis.ymittou@gmail.com υπεύθυνη δήλωση (N.1599/86) πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 15/5/2020 και ώρα 14:00, προκειμένου να γίνει ο απαραίτητος προγραμματισμός (υποδείγματα δηλώσεων παρακάτω).

Υπόδειγμα δήλωσης 1 για σπουδαστή που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου.

Υπόδειγμα δήλωσης 2 για σπουδαστή που έρχεται σε  στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού τους περιβάλλοντος που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή ήδη νοσεί.

Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, διαθέσιμη εδώ, και να τη στείλετε στο iek.dafnis.ymittou@gmail.com, εντός της ίδιας προθεσμίας.

Προσοχή: Επειδή υπάρχει δυσλειτουργία στις υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να σταλούν αποκλειστικά στο παραπάνω e-mail.

 

 

 

 

Επανέναρξη λειτουργίας ΙΕΚ

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 28237/5-5-2020 (ΦΕΚ τ. Β’ 1699/05-05-2020), ως ημέρα επανέναρξης των μαθημάτων στα Δ.ΙΕΚ ορίζεται η Δευτέρα 18/05/2020. Την ίδια ημερομηνία ξεκινούν η Πρακτική Άσκηση και το Πρόγραμμα Μαθητείας.

Τις επόμενες ημέρες αναμένονται περισσότερες πληροφορίες από το Υπουργείο Παιδείας. Παρακαλούμε παρακολουθείτε τακτικά τον ιστοχώρο του ΙΕΚ για έγκαιρη ενημέρωση.

Δυσλειτουργία υπηρεσιών ΠΣΔ

Ενημερώνεται η εκπαιδευτική κοινότητα του ΙΕΚ ότι λόγω βλάβης σε κεντρικές υποδομές του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου παρουσιάζονται δυσλειτουργίες σε ορισμένες υπηρεσίες του ΠΣΔ. Οι τεχνικοί του ΠΣΔ εργάζονται για την αποκατάσταση της βλάβης.

 

 

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής στις εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων ΙΕΚ

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ενημερώνει ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)  παρατείνεται έως τις 15/05/2020.

Πληροφορίες: https://www.eoppep.gr/index.php/el/announcements/1443-paratasi_ypovolis_aitiseon_iek_2020a