Παράταση προθεσμίας εγγραφών α’ φάσης

Η προθεσμία εγγραφής των επιτυχόντων Α’ εξαμήνου παρατείνεται μέχρι και τη Δευτέρα, 23-09-2019 και ώρα 7:00 μ.μ.

Advertisements

Εγγραφές επιτυχόντων καταρτιζομένων Α΄εξαμήνου στο Δ.ΙΕΚ Δάφνης-Υμηττού

Οι νέοι επιτυχόντες που επιλέχτηκαν να φοιτήσουν κατά το Α’ εξάμηνο στο Δ.ΙΕΚ Δάφνης-Υμηττού, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, καλούνται να προσέλθουν για να καταθέσουν αίτηση οριστικής εγγραφής στη Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ Δάφνης-Υμηττού από Δευτέρα 16-09-2019 έως και Παρασκευή 20-09-2019 και ώρες 3:00 μ.μ έως 8:00 μ.μ.

Δικαιολογητικά εγγραφής

Κατά την προσέλευσή οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:

 • Αποδεικτικό Α.Μ.Κ.Α (εκδίδεται άμεσα από τα ΚΕΠ ή εκτυπώνεται από το http://www.amka.gr)
 • Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
 • Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κ.λπ.) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
 • Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία σχετική με την ειδικότητα εγγραφής).
 • Προαιρετικά εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους σε οριστική μορφή (με αριθμό πρωτοκόλλου). Η ηλεκτρονική αίτηση εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα: https://diek.it.minedu.gov.gr/index.php/site/login

Η τήρηση της παραπάνω προθεσμίας εγγραφής είναι ΚΡΙΣΙΜΗ. Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους και τίθενται εκτός της διαδικασίας επιλογής.

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι των ΔΙΕΚ που δεν έχουν επιτύχει στην ειδικότητα της 1ης προτίμησής τους, έχουν δικαίωμα κατά την εγγραφή τους να αιτηθούν «ΒΕΛΤΙΩΣΗ», ώστε να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε τμήμα υψηλότερης προτίμησης κατά την επιλογή επιλαχόντων βάσει μορίων.

Υπενθυμίζεται ότι δεν επιτρέπεται η εγγραφή την ίδια χρονική περίοδο και σε ΕΠΑΛ και σε ΙΕΚ.

Σημαντική σημείωση: Επειδή το ΙΕΚ συστεγάζεται με το 3ο Λύκειο Δάφνης και η πόρτα του κτηρίου είναι κλειδωμένη κατά τις πρωινές ώρες για την ασφάλεια των μαθητών, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέρχονται αποκλειστικά τις ώρες που αναγράφονται παραπάνω για να εγγραφούν. Η Γραμματεία του ΙΕΚ στεγάζεται στον 1ο όροφο.

Κατατάξεις αποφοίτων ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ Β’ κύκλου, ΤΕΛ, ΕΠΛ και ΙΕΚ στο Δ.ΙΕΚ Δάφνης – Υμηττού

Ενημερώνονται οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ Β’ κύκλου, ΤΕΛ, ΕΠΛ και ΙΕΚ, ότι δύνανται να αιτηθούν κατάταξη στο Γ’ εξάμηνο συναφών ειδικοτήτων που θα λειτουργήσουν στο Δ.ΙΕΚ Δάφνης-Υμηττού κατά το φθινοπωρινό εξάμηνο 2019Β και οι οποίες είναι:

 1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
 2. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 3. ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
 4. ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
 5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
 6. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)

ότι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση κατάταξης στην Γραμματεία του ΙΕΚ μέχρι   23.09.2019 (ώρες κοινού 15:00-19:00).

Η αίτηση κατάταξης των αποφοίτων ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ Β’ κύκλου, ΤΕΛ, ΕΠΛ πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο Πτυχίου και Απολυτηρίου
 2. Αποδεικτικό Α.Μ.Κ.Α
 3. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο Διαβατηρίου σε ισχύ, σε περίπτωση που δεν υπάρχει Δελτίο Ταυτότητας.

Η αίτηση κατάταξης των αποφοίτων ΙΕΚ πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο ΒΕΚ
 2. Ατομικό Δελτίο Καταρτιζόμενου
 3. Αποδεικτικό Α.Μ.Κ.Α
 4. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο Διαβατηρίου σε ισχύ, σε περίπτωση που δεν υπάρχει Δελτίο Ταυτότητας.

Μετεγγραφές

Υπενθυμίζεται στους ενδιαφερόμενους ότι  αιτήσεις μετεγγραφών από άλλα ΙΕΚ σε ειδικότητες που λειτουργούν στο Δ.ΙΕΚ Δάφνης-Υμηττού πραγματοποιούνται αποκλειστικά από 1 έως 20 Σεπτεμβρίου.

Έναρξη ηλεκτρονικών αιτήσεων υποψηφίων καταρτιζομένων στα Δημόσια ΙΕΚ για το χειμερινό εξάμηνο 2019 (2019Β)

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να εγγραφούν, μετά από διαδικασία επιλογής, στο Α’ εξάμηνο ειδικοτήτων που έχουν προκηρυχθεί στα Δημόσια ΙΕΚ (Δ.ΙΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το  εξάμηνο κατάρτισης 2019Β καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στον σύνδεσμο

https://diek.it.minedu.gov.gr

από Δευτέρα 02.09.2019 και ώρα 09:00 έως την Δευτέρα 09.09.2019 και  ώρα 23:59.

Οι νέες ειδικότητες που ανακοινώθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης ότι θα λειτουργήσουν κατά το χειμερινό εξάμηνο 2019Β στο Δ.ΙΕΚ Δάφνης-Υμηττού είναι οι παρακάτω:

 1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)
 2. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 3. ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
 4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
 5. ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

Οι νέες ειδικότητες θα λειτουργήσουν εφόσον συγκεντρωθεί ικανός αριθμός εγγραφών.